Knihovna
Knihovna

Zahraniční politika Slovinska

náhled

CABADA, Ladislav a Hana HLAVÁČKOVÁ. Zahraniční politika Slovinska. Praha: Libri, 2016. ISBN 978-80-7277-555-2.

Katalog CIKS VŠE

Kniha se zaměřuje na etablování Slovinska jako samostatného aktéra mezinárodních vztahů po jeho vystoupení z jugoslávské federace. Analýza sleduje procesy formulování a prosazování zahraniční politiky státu téměř v reálném čase, bez historických nánosů a zkreslení. V dílčích kapitolách se soustředí na proces vzniku státu, jeho začleňování do mezinárodních organizací, evropeizaci, vztahy se sousedy a dalšími aktéry v regionech střední a jihovýchodní Evropy a také na budování vlastní, eticky založené zahraniční politiky.


Dále doporučujeme (749):