Knihovna
Knihovna

O PR uvedení do public relations

náhled

NOVOTNÁ, Eliška a Martin MUSIL. O PR uvedení do public relations. Praha: Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2193-0.

Katalog CIKS VŠE

Publikace s nadhledem uvádí do problematiky Public Relations, kterou zasazuje do širšího, manažersko-sociologického kontextu. Nemá ambice stát se vyčerpávající učebnicí, ale může být dobrým východiskem pro studium problematiky PR. V části Pojednání o PR se čtenář seznámí se vším podstatným „okolo“ PR a ve druhé části s tím, jak se PR dělá. Členění do kapitol s jednotnou strukturou vytváří čtenářsky komfortní prostředí pro všechny, kteří se chtějí či musejí s public relations seznámit nebo si jako praktičtí PRisté ledacos ujasnit.


Dále doporučujeme (749):