Výstava v knihovně Dělník, šéf, člověk – Tomáš Baťa (1876–1932)

Srdečně zveme na výstavu o T. Baťovi do knihovny VŠE na Žižkově. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží ve středu 21. 11. 2018 v 16:30 a potrvá do září 2019.

 

Letos v říjnu vyhlásila Hospodářská komora ČR u příležitosti 100. výročí založení Československa obuvníka Tomáše Baťu (1876–1932) podnikatelem století. Vyplynulo tak z ankety, kterou komora zorganizovala. Jméno zlínského ševce zní dodnes a dodnes existuje obuv této značky.

Jak dokázal vytvořit Baťa z firmy s 50 zaměstnanci kolos, v němž pracovalo ve třicátých letech více než 20 000 lidí, a ze Zlína, který měl kolem roku 1900 sotva 3000 obyvatel, během třiceti let vzkvétající město, kde byl postaven tehdy druhý nejvyšší mrakodrap v Evropě? Jak je možné, že se mu za tak krátkou dobu podařilo vybudovat nejen světoznámou firmu na kvalitní a levnou obuv, ale kromě toho podnikat v několika desítkách odvětví, angažovat se v regionální politice a podílet se na rozvoji školství? Jak Tomáš Baťa vůbec chápal podnikání a obchod?

Hledání odpovědí na tyto a podobné otázky stálo za zrodem výstavy, kterou jsme pro Vás připravili v prostorách Knihovny VŠE. Expozice se zaměřuje na Baťovo pojetí služby. Tomáš Baťa měl možnost v Americe navštívit Fordovy závody a firmu Endicott-Johnson. Zde se inspiroval myšlenkou účasti zaměstnanců na zisku a pojetím firmy jako místa, kde všichni společně vytvářejí hodnoty a aktivně se podílejí na zlepšení svých životních podmínek. Ani Baťa nechtěl své zaměstnance využívat jen jako pracovní sílu, která za mzdu odvede svůj díl práce, ale naopak k nim přistupoval komplexně jako k lidem schopným samostatně jednat, rozhodovat a dále se rozvíjet. Plně si uvědomil, že o zisku nerozhoduje on sám jako „šéf“, ale tisíce jeho zaměstnanců denně, na nichž právě on coby zaměstnavatel závisí. Proto umožnil zaměstnancům podíl na zisku podniku. Svěřil jim spoluzodpovědnost za chod firmy. Rozhodl se pro nápodobu amerického modelu a podnikání se mu tak stalo službou – službou veřejnosti, která záhy přerostla v péči o město Zlín a okolní kraj a měla přispět k blahobytu lidí a všestrannému růstu schopností člověka.

Důsledné uplatňování několika jednoduchých, avšak nadčasových zásad umožnilo Baťovým závodům nebývalou expanzi. Baťa byl již ve své době mnohými kritizován i oslavován – jeho dílo dodnes podněcuje k zamyšlení.