APA 7. ed. praktické příklady

Kniha

Tištěná kniha

Příjmení, J. (rok). Název knihy (vydání). Název vydavatele.

Novák, J. (2022). Příručka úspěšného studenta VŠ (2. vyd.). University press.

Elektronická kniha

Příjmení, J. (rok). Název knihy (vydání). Název vydavatele. DOI

Novák, J. (2022). Příručka úspěšného studenta VŠ (2. vyd.). University press. https://doi.org/10.1101/0222987

E-kniha z ProQuest Ebook Central

Eco, U., Mongiat Farina, C., Farina G., & Erspamer F. (2015). How to write a thesis [Jak psát kvalifikační práce]. MIT Press. https://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=3339948.

E-kniha z ProQuest Ebook Central vycházející v edici

Furseth I., & Everett, E. L. (2013). Doing Your Masters Dissertation: From Start to Finish [Jak psát diplomovou práci: od začátku do konce]. SAGE Publications, Limited. https://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=1191085

E-kniha z Google Books

Hubinková, Z. (2008). Psychologie a sociologie ekonomického chování (3. akt., dopl. a přeprac. vyd.). Grada. https://books.google.cz/books?id=PFxedT_gh1kC&printsec=frontcover&dq=ekonomick%C3%A1+sociologie&hl=cs&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomick%C3%A1%20sociologie&f=false

Naskenovaná kniha v pdf bez URL adresy s DOI

Norton, M. I., Rucker, D. D., & Lamberton, C. (Eds.) (2015). The Cambridge handbook of consumer psychology [Cambridge příručka k psychologii zákazníka]. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107706552

Working Paper z CERGE-EI (cituje se jako e-kniha)

Kudashvili, N., & Todua, G. (2022). Information, Perceived Returns and College Major Choices [Informace, vnímané výnosy a hlavní volby na vysoké škole] . CERGE-EI. https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp717.pdf

Článek v časopise

Tištěný článek

Příjmení, J. (datum vydání). Název článku v čj. Název časopisu, 70(1), první strana-poslední strana.

Příjmení, J. (datum vydání). název článku v originále [překlad do Čj] Název časopisu, 70(1), první strana-poslední strana.

Novák, J. (2022). Analýza investičních strategií na trhu s kryptoměnami Economics letters, 70(1), 220-289.

Elektronický článek

Příjmení, J. (datum vydání). název článku v čj. Název časopisu, 70(1), první strana-poslední strana. https://doi.org/cislo

Příjmení, J. (datum vydání). název článku v originále [překlad do Čj]. Název časopisu, 70(1), první strana-poslední strana. https://doi.org/cislo

Novák, J. (2022). Analýza investičních strategií na trhu s kryptoměnami. Economics letters, 70(1), 220-289. https://doi.org/10.1101/0222987

Odborný článek s DOI

Orhan, A., Benli V. F. & Castanho, R. A. (2020). Assessing the Systemic Risk Between American and European Financial Systems [Hodnocení systémových rizik amerických a evropských finančních systémů]. Prague Economic Papers, 29(6), 649-971. https://doi.org/10.18267/j.pep.756

Odborný článek s DOI z databáze

Haase, M., Wulf, C., Baumann, M., Rösch, C., Weil, M., Zapp, P., & Naegler, T. (2022). Prospective assessment of energy technologies: a comprehensive approach for sustainability assessment[Hodnocení energetických technologií budoucnosti: komplexní přístup udržitelného hodnocení]. Energy, Sustainability and Society, 12(1), 1-41. https://doi.org/10.1186/s13705-022-00344-6.

Odborný článek bez DOI

Rosenzweig, M. R., & Wolpin, K. I. (2000). Natural „Natural Experiments“ in Economics [Přirozené „přirozené experimenty“ v ekonomii]. Journal of Economic Literature, 38(4), 827-874.

Článek v novinách

Bhattarai, A. (2000, July 15). Nobody wants to be in the office on Fridays [Nikdo nechce být v kanceláři v pátek]. The Washington Post. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/business/2022/07/15/its-official-fridays-office-are-over/.

Příspěvek na blogu

Steiner, A. (2022, May 12). The Economic Benefit of Online Community Marketplaces [Ekonomický přínos online komunitních marketpace]. Sound Economics. Dostupné z: https://blogs.pugetsound.edu/econ/2022/05/12/the-economic-benefit-of-online-community-marketplaces/.

Preprint

Mattsson, C. E. S., Criscione, T., & Takes, F. W. (2022, July 18). Circulation of a digital community currency [Cirkulace digitální komunitní měny]. ArXiv. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/2207.08941.pdf.

Příspěvek ve sborníku

Tištěný

Příjmení, J. (datum vydání). název příspěvku v čj.In Příjmení, J. (Ed.). Název sborníku (první strana-poslední strana). Název vydavatele.

Elektronický

Příjmení, J. (datum vydání). název příspěvku v čj.In Příjmení, J. (Ed.). Název sborníku (první strana-poslední strana). Název vydavatele. https://doi.org/cislo

Gonsher, I. (2022). Beyond the Keyboard, Mouse, and Screen: New Paradigms in Interface Design [Na druhé straně klávesnice, myši a obrazovky: nové paradigma v designu rozhraní]. In K. Arai (Ed.) Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2021 (s. 107-113). Springer, Cham . Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89906-6_8.

Webová stránka

Příjmení, J. (datum). Nadpis na webové stránce. Název webu. URL

 

Autoři v seznamu literatury

1 autor

Příjmení, J.

Organizace

Název organizace.

2 autoři

Příjmení, J., & Příjmení, J.

3 až 5 autorů

Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., & Příjmení, J.

6 až 19 autorů

Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., & Příjmení, J.

20 a více autorů

Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., … Příjmení, J.

Autoři v textu

1 autor

(Příjmení, rok)
(Příjmení, rok, s.)

Organizace

(Název organizace, rok)
(Název organizace, rok, s.)

2 autoři

(Přijmení & Přijmení, rok)
(Přijmení & Přijmení, rok, s.)

3 a více autorů

(Příjmení et al. rok)
(Příjmení et al. rok, s.)