Pořadí bibliografických údajů

Obecné pořadí bibliografických údajů v citaci dle normy ČSN ISO 690

 1. Autor/Tvůrce
 2. Název: podnázev. Díl, název části [původní název nebo překlad] [typ nosiče]
 3. Vydání
 4. Další tvůrci
 5. Nakladatelské informace. Místo vydání: vydavatel, datum
 6. Název edice, číslo
 7. Číslování v rámci popisované jednotky
 8. Standardní identifikátor (ISBN apod.)
 9. Dostupnost (u online zdrojů) – např. adresa url
 10. Dodatečné informace

Pořadí bibliografických údajů pro jednotlivé zdroje (uvedeny pouze povinné údaje)

Kniha nebo jiný samostatně vydaný dokument, tištěný či on-line:

Jméno tvůrce (tvůrců). Název citovaného dokumentu [Typ nosiče]. Vydání. Misto: Nakladatel, Datum publikování. Datum aktualizace/revize [vid. Datum citování]. Název a číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup (u on-line zdrojů)

Příspěvek v knize nebo příspěvek ve sborníku, možno také pro příspěvky na webových stránkách:

Jméno tvůrce (tvůrců) příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce (tvůrců) mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu [Typ nosiče]. Vydání. Misto: Nakladatel, Datum publikování, Rozsah stran od-do. Datum aktualizace/revize [vid. Datum citování]. Název a číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup

Příspěvek v rámci seriálu (článek v časopise):

Jméno tvůrce (tvůrců) příspěvku/článku. Název příspěvku/článku. Název zdrojového seriálu [Typ nosiče]. Datum publikování, Číslování ve formátu ročník (číslo časopisu) nebo se zkratky roč., č.; popř. Vol., No., Rozsah stran (od-do) – se zkratkou s. [vid. Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup

Poznámky:

 • Typ nosiče – uvádí se, pokud se nejedná o tištěný zdroj.
 • Datum citování – uvádí se, pokud citujeme zdroj dostupný on-line.
 • Pokud využíváme metodu odkazu jméno-datum, rok (rok vydání) se píše za údajem o tvůrci.