2AJ306 - Příprava na CAE II

úroveň: pokročilí  |  zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje

Multimédia a slovníky

  • Ready for CAE
    Norris, Roy. French, Amanda. Oxford: Macmillan ISBN: 978-0-230-02891-3