2AJ324 - Příprava na CPE II (C2)

úroveň: pokročilí  |  zobrazit sylabus předmětu...

Základní literatura

  • Objective proficiency
    Capel, Annette. Sharp, Wendy. University of Cambridge. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 ISBN: 978-1-107-64637-7