Rešeršní služby – objednávka

Pokud potřebujete seznam zdrojů k vámi zadanému tématu, zpracujeme vám rešerši z obsahu licencovaných a volně dostupných vědeckých databází a katalogů knihoven. Pro zaměstnance VŠE je tato služba poskytována zdarma, pro studenty a pro externí uživatele se jedná o službu placenou (viz ceník).

Pro objednávku vyplňte a odešlete následující formulář:

Informace o žadateli a způsobu dodání
Formulace tématu rešerše
Upřesněte téma, příp. uveďte požadovaný rozsah rešerše, požadavek jen na elektronické zdroje apod.