117 let Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách – umění přežít v časech dobrých i zlých

V Knihovně VŠE se v těchto dnech můžete dozvědět více o Jednotě ku povzbuzení průmyslu v Čechách, osvětovém spolku, který vznikl v roce 1833, dokázal přežít revoluční boje roku 1848, velkou hospodářskou krizi i obě dvě světové války.

Spolek, dnes neznámý, ve své době sdružoval významné představitele české kultury, vědy a také osobnosti stojící u zrodu českého ekonomického myšlení. Patřili k nim například český biolog Jan Evangelista Purkyně (1787–1869), novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský (1821–1856) či politik František Ladislav Rieger (1818–1903).

Jednotě ku povzbuzení průmyslu v Čechách vděčíme za vznik a rozvoj průmyslového školství na našem území v 19. století. Technický kabinet, který Jednota založila krátce po svém vzniku, předjímal pozdější vznik dnešního Národního technického muzea. A konečně knihovna Jednoty průmyslové byla v 30. a 40. letech 19. století vedle Univerzitní knihovny jedinou veřejnou knihovnou v Praze.

 

Obrázek: Znak Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. (Zdroj: Výroční zpráva Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách v Praze za 93. rok působnosti 1925–1926. V Praze: Nákladem Jednoty, 1926. Knihovna VŠE, signatura F372/1926.)

117 let Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách – umění přežít v časech dobrých i zlých