13. 9. 2022: Knihovna pro nové studenty VŠE

13. září
2022

S nastupujícími studenty si dnes budeme povídat o tom, jaké výhody ve studiu jim poskytuje knihovna a její obsáhlé tištěné a elektronické zdroje. Dopoledne to bude doplněno virtuální prohlídkou knihovny pro Incoming Exchange Students VSE, odpoledne pro studenty Fakulta podnikohospodářská VŠE /FPH VŠE/ jako součást jejich adaptačního „Úvodu do studia“ – dvoudenního intenzivního kurzu, jehož cílem je usnadnit přechod ze střední na vysokou.

13. 9. 2022: Knihovna pro nové studenty VŠE