2. 2. 2023: Webinář scite_: Going beyond citation counts

Předáváme pozvánku na webinář, na kterém se seznámíte s online službou scite_, která analyzuje plné texty odborných článků a využívá svůj model hlubokého učení, aby pro danou publikaci poskytla nejen informaci, kolikrát byla citována, ale také v jakém kontextu a zda citace nabízí potvrzující nebo negující důkazy citovaných tvrzení, případně zda to je jen zmínka. Podrobné informace o scite_ včetně odkazů na literaturu naleznete na webu providera Albertina icome Praha (aip.cz)

Termín: 2. 2. 2023 od 15:00 do 16:00
Registrace a další informace: https://www.aip.cz/seminare/985-scite-going-beyond-citation-counts/