29. dubna 1946 zemřel nejvýznamnější bankéř první republiky

Před 75 lety, 29. dubna 1946, zemřel nejvýznamnější bankéř první republiky, „nejmocnější osobnost našeho hospodářského života“, jak o něm napsal československý politik a národohospodář Jiří Hejda (1895–1985).

Kdo to byl?

V sedmi bodech vám napovíme:

  • K jeho přátelům patřili například ministr financí a tvůrce československé měny Alois Rašín (1867–1923)spisovatel Jindřich Šimon Baar (1869–1925) nebo jeho někdejší univerzitní učitel prof. Albín Bráf (1851–1912). 
  • Podobně jako Tomáš Baťa a jeho Zlín mělo být po roce 1945 i jméno tohoto muže vymazáno z paměti národa a českých dějin. 
  • Začínal jako novinář. Přispíval do Národních listů, od roku 1904 do Finančních listů 
  • Jeho osobní knihovna obsahovala v roce 1930 zhruba 34 000 svazků a byla po Masarykově bibliotéce (ca. 70 000 svazků) druhou největší soukromou knihovnou v ČSR. Pro představu: měl doma asi tolik knih, kolik jich máme ve studovně Knihovny VŠE. 
  • Dnešní sídlo ČNB mu vděčí za svou stávající podobu. Původně zde totiž sídlila Živnostenská banka. Přestavba starého paláce byla naplánována a zahájena v době, kdy byl jejím vrchním ředitelem. 
  • Je autorem výroku: „Nám však třeba, aby český průmysl a obchod stál na zdravých, pevných základech, aby cenil jen úspěch, který založen na poctivé práci“ (1905). 
  • V letech 1917–1938 byl vrchním ředitelem Živnostenské banky. 

Už víte? 

Správná odpověď:  JUDr. Jaroslav Preiss (1870–1946) 

 

Díla J. Preisse digitálně v Krameriu VŠE: 

 

Více o dr. Preissovi viz monografie P. Kosatíka. 

Fotografie: Stín busty JUDr. Preisse na Vyšehradském hřbitově. Autorka snímku J. Maroszová (2020). 

Text: J. Maroszová

 

29. dubna 1946 zemřel nejvýznamnější bankéř první republiky