31. 5. 2023: Workshop pracovní skupiny EIZ

V knihovně VŠE dnes proběhne celodenní workshop pracovní skupiny zaměřené na elektronické informační zdroje. Pracovní skupina funguje v rámci Asociace knihoven vysokých škol, sdružuje zástupce všech vysokoškolských knihoven v České republice.

Elektronické informační zdroje hrají i díky většímu využití technologií ve výuce stále významnější roli ve vzdělávacím procesu i ve vědě. Pracovní skupina se věnuje oblasti elektronických informačních zdrojů, aktivně sleduje všechny podstatné trendy a přenáší je do prostředí českých vysokých škol. Zabývá se mimo jiné vyhodnocením efektivity využívání e-zdrojů nebo dopadem změn v politikách vydavatelů do akvizice e-zdrojů.