Aktualizována žádanka na nákup knih

V žádance na nákup knih jsme přidali sloupec pro doplnění jména osoby, na kterou bude kniha kupovaná na pracoviště evidována. Zjednodušíme tím administrativu kolem evidence knih na pracovištích, a zároveň bude snazší provádět revize.