Digitalizované dokumenty Zlatého fondu českého ekonomického myšlení v novém rozhraní

V průběhu února 2024 proběhla úspěšná migrace systému Kramerius z verze 5 na verzi 7. Z uživatelského hlediska jde o velmi významný posun: kromě zrychlení práce s dokumenty přináší nová verze i efektivnější vyhledávání a zlepšení funkcionalit čtenářského rozhraní.

Knihovna VŠE poskytuje prostřednictvím této platformy přístup ke Zlatému fondu českého ekonomického myšlení
https://kramerius.vse.cz

Jde o dlouhodobě budovanou digitalizovanou sbírku toho nejzajímavějšího, co nabízí publikovaná díla mapující vývoj tohoto fenoménu. Knihy jsou vybírány z knihovního fondu CIKS, který je díky historické vazbě na Národní knihovnu ČR a odbornému zázemí VŠE garantem zajištění odborných informačních zdrojů v oblasti ekonomických věd pro odbornou veřejnost i VŠE. Autory děl, zařazovaných do Zlatého fondu, jsou osobnosti vědeckého a společenského života 19. a 20. století, teoretici, politici, pedagogové i odborníci národohospodářské praxe. Všechny tituly zařazené do Zlatého fondu lze vyhledat v katalogu knihovny.

Na pozadí došlo mezi verzemi 5 a 7 k řadě technologických změn, které usnadňují správu celého řešení a umožňují lepší práci s metadaty.