Dodržování pravidel: respirátory/nanoroušky ve všech prostorách knihovny

Upozorňujeme všechny návštěvníky knihovny, že stále platí opatření rektorky ohledně pohybu ve vnitřních prostorách školy:

Všechny osoby ve vnitřních prostorech areálu VŠE (zejména na chodbách, klidových zónách a v prostorách knihoven) mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.