Focus groups – informační potřeby a blended learning

Studenti

ve středu 12. 10. od 9 do 12 hodin proběhne focus group se studenty zaměřená na informační potřeby studentů v souvislosti s blended learningem. Máte chuť se s námi podělit o své postřehy? Budeme rádi. Z přihlášených vybereme tak, aby byly zastoupené různé stupně studia i obory.
Hlaste se zde: https://forms.office.com/r/BwWW6hq4mE

Akademičtí pracovníci

ve středu 12. 10. od 13:30 do 16 hodin proběhne focus group s vyučujícími zaměřená na pokrytí výuky různými informačními zdroji v souvislosti s blended learningem. Máte chuť se s námi podělit o své postřehy? Budeme rádi. Z přihlášených vybereme tak, aby výsledná skupina byla dostatečně rozmanitá.

Výstupy focus group budou součástí komplexní analýzy uživatelů vysokoškolských knihoven a stanou se základem pro formulaci doporučení pro další rozvoj knihovních služeb.