InCites – nově zpřístupněný nástroj pro hodnocení vědy

Vysoká škola ekonomická v Praze obohatila svou kolekci elektronických informačních zdrojů o InCites – nástroj pro hodnocení a srovnávání citačního ohlasu jak konkrétních jednotlivců, tak i celých pracovišť, institucí, zemí světa nebo vědeckých oborů na základě dat z databáze Web of Science.

Další info k InCites viz https://knihovna.vse.cz/zdroje/incites/?info.