CIKS při příležitosti 190. výročí založení spolku vydává brožuru Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách

Osvětový spolek s názvem Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách vznikl v roce 1833 a existoval neuvěřitelných 117 let. Dokázal přežít revoluční boje roku 1848, obě světové války i Velkou hospodářskou krizi.

Toto dnes již zcela zapomenuté sdružení se zasloužilo o vznik a rozvoj průmyslového školství na našem území. V době 19. století zde působili významní představitelé české kultury, vědy i hospodářství, například biolog Jan Evangelista Purkyně (1787–1869), novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský (1821–1856) či politik František Ladislav Rieger (1818–1903).

Fond knihovny VŠE obsahuje unikátní knihy, spojené s Jednotou, a může se pochlubit i výročními zprávami. V digitální knihovně Kramerius VŠE najdete knihu vydanou u příležitosti 100. výročí od založení spolku.

Od dubna do září 2022 se v Knihovně VŠE (CIKS) konala výstava o Jednotě ku povzbuzení průmyslu v Čechách. CIKS nyní při příležitosti 190 let od založení spolku vydává materiály z loňské výstavy v brožuře na tomto odkaze a zpřístupňuje také na virtuální výstavě.

 

Obrázek: Znak Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. (Zdroj: Výroční zpráva Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách v Praze za 93. rok působnosti 1925–1926. V Praze: Nákladem Jednoty, 1926. Knihovna VŠE, signatura F372/1926.)

CIKS při příležitosti 190. výročí založení spolku vydává brožuru Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách