Na jarní procházku do Kaizlových sadů (a jak to souvisí s knihovnou VŠE)

Jaro vybízí k procházkám do přírody nebo do parku. Tematicky můžete navázat na naši digitální sbírku Zlatý fond českého ekonomického myšlení a v Praze vyrazit do Kaizlových sadů.

Místo je pojmenováno podle JUDr. Josefa Kaizla (1854–1901), který byl ve své době významným politikem a národohospodářem. Byl dlouholetým poslancem Říšské rady a v letech 1898–1899 vykonával funkci ministra financí Předlitavska – nejvyšší vládní funkci, jakou kdy Čech získal v rámci Rakousko-uherské monarchie.

Není náhodou, že je park v pražském Karlíně pojmenován právě podle něj. Josef Kaizl po studiu práv chvíli pracoval jako koncipient v karlínské advokátní kanceláři svého strýce Edmunda Břetislava Kaizla. Ve volbách do Říšské rady roku 1891 úspěšně kandidoval do vídeňského parlamentu za Národní stranu svobodomyslnou (mladočeši) v městské kurii, obvod Karlín-Smíchov, a od roku 1895 byl poslancem Českého zemského sněmu za Karlín.

Kaizlovy sady (mapa) jsou veřejný park o rozloze 1,6 ha v Praze 8. Nacházejí se na západ od budovy Invalidovny mezi ulicemi U Invalidovny, Sokolovská a Hybešova. Na jižní straně na sady navazuje areál Národního domu v Karlíně, již po řadu let využívaného Českým rozhlasem. Od svého založení v roce 1906 nese park název Kaizlovy sady, s výjimkou období socialismu, kdy se v letech 1952–1991 nazýval Hakenovy sady (podle politika Josefa Hakena). V sadech se od roku 1964 nachází bronzový akt sedící dívky – socha Břetislava Bendy s názvem Vzpomínka.

Jak se tam dostat? Park najdete poblíž zastávky metra B „Invalidovna“ a je dostupný z tramvajové zastávky Urxova (tramvaj č. 3, 8, 24).

Josef Kaizl v Knihovně VŠE digitálně