29. 10. 2021: Nejzazší termín pro objednávání literatury – 2021

Na základě příkazu kvestora „Účetní uzávěrka roku 2021 (PK 2/2021)“ byl stanoven nejzazší termín pro objednávání literatury prostřednictvím CIKS.
Oddělení akvizice (akvizice@vse.cz, linka 5593, 5579) bude přijímat požadavky na nákup zahraniční i české literatury do pátku 29. října 2021.

Prosíme zvláště grantové řešitele, aby ve vlastním zájmu termín respektovali, jinak nelze zaručit včasnou likvidaci faktur.
Zároveň upozorňujeme na přestěhování celého našeho oddělení do nové budovy Centra archivních a depozitních služeb (číslo kanceláře AB407, vstup z Nové budovy).

Děkujeme za spolupráci.