Nejzazší termíny pro objednávání literatury – 2019

Na základě příkazu kvestora „Účetní uzávěrka roku 2019 (PK 1/2019)“ byly stanoveny termíny pro objednávání literatury prostřednictvím CIKS.

Oddělení akvizice (akvizice@vse.cz, linka 5593, 5579) bude přijímat požadavky na nákup:

  • do středy 23. října 2019 pro nákup zahraniční literatury
  • do pátku 1. listopadu 2019 pro nákup české literatury

Prosíme zvláště grantové řešitele, aby ve vlastním zájmu respektovali uvedené termíny, jinak nelze zaručit včasnou likvidaci faktur.

Děkujeme za spolupráci.