Nejzazší termíny pro objednávání literatury – 2020

Na základě příkazu kvestora „Účetní uzávěrka roku 2020 (PK 2/2020)“ byly stanoveny termíny pro objednávání literatury prostřednictvím CIKS.

Oddělení akvizice (akvizice@vse.cz, linka 5593, 5579) bude přijímat požadavky na nákup:

  • do středy 14. října 2020 pro nákup zahraniční literatury
  • do pátku 30. října 2020 pro nákup české literatury

Prosíme zvláště grantové řešitele, aby ve vlastním zájmu respektovali uvedené termíny, jinak nelze zaručit včasnou likvidaci faktur.

Děkujeme za spolupráci.