Objednávání literatury do konce roku: žádanky do 24. 11. 2023

Na základě příkazu kvestora Účetní uzávěrka roku 2023 (PK 3/2023) byly stanoveny termíny pro objednávání literatury prostřednictvím CIKS.

Oddělení akvizice (akvizice@vse.cz, linka 5593, 5579) bude přijímat požadavky na nákup do pátku 24. listopadu 2023 pro nákup zahraniční i české literatury.

Prosíme zvláště grantové řešitele, aby ve vlastním zájmu respektovali uvedené termíny, jinak nelze zaručit včasnou likvidaci faktur.

Děkujeme za spolupráci.
odd. akvizice, CIKS