Oddělení budování knihovního fondu je přestěhováno

Upozorňujeme Vás na přestěhování Oddělení budování knihovního fondu do nové budovy Centra archivních a depozitních služeb (vstup z Nové budovy).
Akvizici knih a časopisů, a také vydávání objednaných knih poskytujeme v nových prostorách. Žádanky je možné doručit přes podatelnu nebo osobně.
Vstup je umožněn po načtení ID karty zaměstnance u všech vstupních dveří do budovy. Naše oddělení najdete ve 4. patře. Akvizici v kanceláři AB407, vydávání nových knih v kanceláři AB403.
Telefonní čísla a ostatní kontakty zůstávají stejné.

Děkujeme za spolupráci.