Online přístup k oskenovaným knihám Národní knihovny

Od dnešního dne máte k dispozici oskenované knihy v digitální knihovně Národní knihovny České republiky. Pro studenty a učitele vysokých škol je dočasně zpřístupněno pro čtení přes 200 000 titulů periodik a monografií.

Adresa pro přístup je http://kramerius-vs.nkp.cz.

Více viz https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/vysokoskolakum-knihy-online