Otevřeli jsme coworkingový prostor Idea Fair na VŠE, místo pro týmové projekty a setkávání

V úterý 13. 2. 2024 jsme slavnostně otevřeli coworkingový prostor v prvním patře Staré budovy. Vzniká tak unikátní prostor, který doplní tichou studovnu v knihovně o živější prostor pro společnou práci na týmových projektech, ale i setkávání nebo akce studentských spolků. Coworkingový prostor Idea Fair Vysoké školy ekonomické v Praze je navržen tak, aby podporoval spolupráci, vzájemnou inspiraci a sdílení znalostí mezi studenty, zaměstnanci a všemi členy akademické komunity.

  1. Chceme, aby se u nás cítili vítáni všichni — studenti od prváků po doktorandy, i všichni zaměstnanci. Věříme, že právě rozmanitost naší komunity může vést k nejzajímavějším diskuzím a nápadům.
  2. Rozumíme tomu, že každý den a každý projekt může vyžadovat jiný přístup. Proto jsme vytvořili prostředí, které je dostatečně flexibilní, aby vyhovovalo různým studijním a pracovním stylům.
  3. Jedním z našich hlavních cílů je podpora silné a aktivní komunity. Chceme, aby se náš coworkingový prostor stal místem, kde se můžete setkávat s kolegy, sdílet s nimi své zkušenosti a společně růst.

Jsme přesvědčeni, že společnými silami vytvoříme prostředí podporující vzájemnou spolupráci, prostředí, které bude podněcovat k inovacím, a které bude přispívat k osobnímu i profesnímu rozvoji každého z nás.

Na fotce stříhají pásku při slavnostním otevření zprava pan architekt Jakub Heidler ze Studia Reaktor, pan rektor Petr Dvořák a ředitel Centra informačních a knihovnických služeb Václav Šubrta.