Pozvánka na vernisáž výstavy Největší český bankéř – JUDr. Jaroslav Preiss

Vrchní ředitel Živnostenské banky JUDr. Jaroslav Preiss (1870–1946) byl jedním z nejvlivnějších aktérů hospodářství a politiky v meziválečném Československu a je považován za nejvýznamnějšího českého bankéře 20. století. Byl však nejen zkušeným finančníkem. Vynikal také láskou ke knihám a živým zájmem o umění, které štědře podporoval. Výstava v Knihovně VŠE tuto mimořádnou osobnost, jejíž jméno mělo po roce 1945 navždy vymizet z historie, představuje především jako mecenáše, milovníka umění a knih.

Srdečně zveme na slavnostní zahájení!

Kdy: 4. října 2022 od 18:00 h

Kde: Klub knihovny VŠE (CIKS) v Praze na Žižkově

Výstava potrvá v Knihovně VŠE na Žižkově do konce června 2023.

 

Obrázek: JUDr. Jaroslav Preiss, portrét z roku 1922. Zdroj: Archiv České národní banky.

JUDr. Jaroslav Preiss, 1922 (Zdroj: Archiv České národní banky)