Právní systém ASPI se přesouvá z desktopové aplikace na web

Původní desktopovou aplikaci ASPI nahrazuje od 11. 2. 2022 webové rozhraní ASPI. Základní výhodou je dostupnost i z počítačů mimo školu. V měsících, kdy byla možná pouze online výuka, se nám podařilo s dodavatelem vyjednat dočasný přístup do webového rozhraní, kde ale bylo nutné zakládat ručně jednotlivé uživatele. Teď se můžete přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem za využití Office365.

Webová verze je také obsáhlejší než původní desktopová – najdete zde kromě zákonů i judikaturu, řadu monografií, vzory smluv nebo vybrané normy ČSN.

Pro přístup využijte odkaz z přehledu na https://knihovna.vse.cz/zdroje nebo přímý odkaz.