Prezentace ze semináře „Open Science a proč se o ni zajímat“

7. listopadu 2023 proběhl v Klubu knihovny v rámci inovačního týdne seminář k tématu otevřené vědy, který uspořádalo Oddělení podpory studia a výzkumu CIKS ve spolupráci s Oddělením vědy a výzkumu.

Prezentaci ze semináře najdete na sharepointu Věda a výzkum VŠE.

Kromě představení aktuálního pojetí celkem širokého pojmu otevřené vědy se seminář zaměřil na podmínky pro otevřenou vědu u různých poskytovatelů (Horizont Evropa, GA ČR, TA ČR), pravidla OP JAK. Jádrem pak bylo, jak si s podmínkami poradit – a to jak v oblasti open access publikování a související problematice licencí, ale i jak vypadá data management plán a co má obsahovat.

Ke všem těmto tématům poskytuje CIKS podporu, neváhejte se na nás obrátit.