Spouštíme semináře knihovny, podívejte se na plán na celý semestr

Od příštího týdne poběží další série seminářů knihovny. Aby vám chodily pozvánky rovnou do kalendáře, nezapomeňte se připojit do týmu Semináře knihovny v Microsoft Teams. Většina seminářů se koná právě tam.

Přinášíme přehled plánovaných seminářů podle jednotlivých týdnů výuky letního semestru 2023/2024. Detailnější anotace seminářů najdete v přehledu všech seminářů knihovny VŠE.

Konkrétní dny a časy konání seminářů budou zveřejňovány vždy cca týden před datem konání.

 • 19. – 23. 2. Jak správně citovat podle APA 7ed. – co citování podle APA stylu obnáší a jak splnit nároky na citování co nejjednodušeji, včetně porozumění, z čeho se citace skládá pro různé typy zdrojů, jak citace zkontrolovat, jak použít citační software
 • 26. 2. – 1. 3. E-zdroje a jak v nich efektivně hledat – klíčové dovednosti efektivního vyhledávání v e-zdrojích, strategie a techniky pro rychlé a přesné nalezení vědeckých článků, dat, analýz a dalších typů e-zdrojů jako předpoklad kvalitního studia
 • 4. – 8. 3. Citace prakticky: nechte Zotero pracovat za vás – podrobné seznámení s možnostmi citačního software Zotero včetně možností nastavení vhodného workflow a využití klíčových rozšíření
 • 11. – 15. 3. Jak efektivně vyhledávat literaturu a tvořit literature review – praktický nácvik efektivního nalezení, vytvoření a organizace přehledu literatury na cestě k psaní bakalářské nebo diplomové práce s důrazem na správný výběr zdrojů a kritické hodnocení informací
 • 18. – 22. 3. Práce s odbornými texty: četba, parafráze a knihovna Zotero – praktický nácvik, kde se naučíte, jak správně parafrázovat obsah odborného textu a jak ho poté korektně ocitovat s pomocí knihovny Zotero
 • 25. – 29. 3. Kde hledat důvěryhodná statistická data – praktický nácvik práce s databází Passport a Statista, především data o spotřebitelských trzích, o kapitálovém trhu, o jednotlivých ekonomikách světa Na semináři vás naučíme pracovat i s licencovanými databázemi IMF eLibrary, OECD iLibrary, které poskytují údaje trzích.
 • 1. – 5. 4. Jak se propagovat jako vědec (Profily vědců WOS a Scopus) – postup, jak si spravovat autorský profil. Představení indikátorů, které se používají k zachycení publikační činnosti jednotlivých vědců, a ukázka možností, jak zjistit citační ohlas vlastních prací.
 • 8. – 12. 4. INOVAČNÍ TÝDEN Jak najít časopis pro publikování a vyhnout se predátorům + jak se vyznat ve zkratkách používaných při hodnocení časopisů
 • 15. – 19. 4. Legislativa, kde ji hledat a jak citovat – praktický nácvik práce s profesionálním právním software ASPI a Beck Online, který máte na VŠE k dispozici; seminář se také věnuje problematice citování legislativy
 • 22. – 26. 4. Citační pop-up – praktická pomoc s citováním pro studenty píšící závěrečné práce, s důrazem na řešení individuálních problémů s citováním složitějších typů dokumentů nebo nastavením počítače a citačního software
 • 29. 4. – 3. 5. Open science – workshop k celé oblasti otevřené vědy: jak využít přednosti jako vědec či uživatel, data management v projektech a další témata