Spouštíme semináře knihovny

Zahajujeme další semestr seminářů knihovny. Aby vám chodily pozvánky rovnou do kalendáře, nezapomeňte se připojit do týmu Semináře knihovny v Microsoft Teams

Přinášíme přehled plánovaných seminářů podle jednotlivých týdnů výuky zimního semestru 2023/2024. Detailnější anotace seminářů najdete v přehledu všech seminářů knihovny VŠE.

 1. Knihovna 101: Startovní balíček
  rychlý úvod do využívání vysokoškolské knihovny a jejích tištěných i elektronických zdrojů, včetně virtuální prohlídky prostor a možnosti dotazů
 2. Citace pro začátečníky
  jak správně citovat odborné zdroje v akademických pracích, včetně vysvětlení rozdílu mezi přímou citací a parafrází, základy používání citačního software k ulehčení celého procesu
 3. E-zdroje a jak v nich efektivně hledat
  klíčové dovednosti efektivního vyhledávání v e-zdrojích, strategie a techniky pro rychlé a přesné nalezení vědeckých článků, dat, analýz a dalších typů e-zdrojů jako předpoklad kvalitního studia
 4. Citace prakticky: nechte Zotero pracovat za vás
  podrobné seznámení s možnostmi citačního software Zotero včetně možností nastavení vhodného workflow a využití klíčových rozšíření
 5. Jak efektivně vyhledávat literaturu a tvořit literature review
  praktický nácvik efektivního nalezení, vytvoření a organizace přehledu literatury na cestě k psaní bakalářské nebo diplomové práce s důrazem na správný výběr zdrojů a kritické hodnocení informací
 6. Práce s odbornými texty: četba, parafráze a knihovna Zotero
  praktický nácvik, kde se naučíte, jak správně parafrázovat obsah odborného textu a jak ho poté korektně ocitovat s pomocí knihovny Zotero
 7. Data o firmách
  praktické dovednosti vyhledávání finančních a obchodních informací o českých i zahraničních firmách pro analýzu a oceňování v licencovaných databázích i volně dostupných zdrojích
 8. Inovační týdenworkshop Otevřená věda
 9. Citace ISO / Citace APA 7ed.
  co citování podle příslušného citačního stylu obnáší a jak splnit nároky na citování co nejjednodušeji, včetně porozumění, z čeho se citace skládá pro různé typy zdrojů, jak citace zkontrolovat, jak použít citační software
 10. Jak používat Grammarly a Deepl při psaní odborných textů
  náhled do světa moderních nástrojů pro jazykovou korekci a překlad, využití platforem Grammarly a Deepl k vylepšení gramatiky, stylistiky a přesnosti vašich odborných textů, využití dalších volně dostupných nástrojů
 11. Web of Science a Scopus v akademické praxi: proč je používat a jak se vyznat v metrikách
  jak co nejlépe využít pro hledání odborných textů citační rejstříky, co jsou citační metriky a jak se podle nich ve vyhledávání orientovat
 12. Citační pop-up
  praktická pomoc s citováním pro studenty píšící závěrečné práce, s důrazem na řešení individuálních problémů s citováním složitějších typů dokumentů nebo nastavením počítače a citačního software