Termín pro objednávání literatury – konec roku 2022

Na základě příkazu kvestora Účetní uzávěrka roku 2022 (PK 2/2022) byl stanoven konečný termín pro objednávání literatury prostřednictvím CIKS.

Oddělení akvizice (akvizice@vse.cz, linka 5593, 5579) bude přijímat požadavky na nákup české i zahraniční literatury 

do pondělí 7. 11. 2022.

Prosíme zvláště grantové řešitele, aby ve vlastním zájmu respektovali uvedený termín, jinak nelze zaručit včasnou likvidaci faktur.

Děkujeme za spolupráci.
odd. akvizice, CIKS