Více než 50 knih na knižním swapu našlo nové majitele

Včera proběhl úspěšný knižní swap v prostoru coworkingu, kde si více než 50 knih našlo nové majitele. Účastníci měli možnost vyměnit své starší knihy za jiné, což přispělo k rozšíření jejich knihoven a snad v budoucnu i čtenářských obzorů 🙂

Další swap knih chystáme na příští semestr (nejspíš v říjnu 2024), tak si ještě připomeneme pravidla knižních swapů:

  • Každá kniha, kterou přinesete, by měla být spíš novější než starší (interně jsme si nastavili hranici někde kolem 15 let stáří knihy). Chceme udržet náš swap aktuální a relevantní.
  • Obvyklou (nepovinnou) vstupenkou na akci je 1 kniha splňující pravidla, ale je jasné, že ne vždy máte v knihovničce něco, čeho se nutně potřebujete zbavit. Nemáte-li knihu, přijďte i tak.
  • Přineste jen takové knihy, které vám osobně připadají dobré. Vidět radostné úsměvy budoucích čtenářů je příjemnější než koukat na zklamané tváře těch, kteří listují v nezajímavých knihách.

Na obrázku už poněkud probraný včerejší knižní swap