Začínají semináře knihovny: citování, e-zdroje a další

Dnes začínáme jarní sérii seminářů knihovny VŠE. Semináře probíhají online v teams v týmu Semináře knihovny.

A na úvod máme dva citační semináře:

Další témata chystáme v dalších týdnech:

  • Citační software Zotero (jak si usnadnit práci s citováním)
  • Jak efektivně hledat v e-zdrojích a co z nich můžete využít
  • Kde získat důvěryhodná data (průvodce statistickými zdroji a jejich použitím)
  • Data o firmách v českých a mezinárodních databázích
  • Citační rejstříky Web of Science a Scopus (nejlepší vědecké články, hledání podle citovanosti)
  • Jak dělat literature review
  • Jak číst (kriticky a efektivně) odborné články
  • Legislativa: kde ji hledat, jak ji citovat
  • Workshop: jak citovat
  • Jak si psát poznámky pro efektivní studium