Záznam z webináře o příkladech dobré praxe užití e-zdrojů v konkrétních předmětech

Minulý týden proběhl úspěšný webinář (přes 200 účastníků) o konkrétních způsobech využití e-zdrojů ve výuce. Záznam je sestříhán, takže pokud jste se nemohli připojit v době konání webináře, mrkněte zpětně. A protože tuto akci jistě budeme opakovat, napište nám, co konkrétně by pro vás bylo zajímavé z oblasti konkrétních příkladů dobré praxe integrace e-zdrojů do výuky konkrétních předmětů. Rádi váš nápad zohledníme!

Záznamy najdete na youtube kanálu Asociace knihoven vysokých škol ČRhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLikYkN_NR_4tuNNvD47gErdJXkzAG3mgS