Zkušební přístup do časopisů vydavatelství University Chicago Press

Do 30. 11. 2020 mají všichni uživatelé z Vysoké školy ekonomické v Praze možnost využít zkušební přístup do kolekce 85 elektronických časopisů vydavatelství University Chicago Press neboli kolekce University Chicago Press Journals z následujících tematických oblastí: ekonomie, umění a dějiny umění, vzdělávání, historie, humanitní a společenské vědy, právo a politologie, středověk a renesance, věda.