Zkušební přístup do online právního systému Fulsoft

Do 30. 9. 2020 mají všichni uživatelé z Vysoké školy ekonomické v Praze možnost využít zkušební přístup do denně aktualizovaného online právního systému Fulsoft, který zpřístupňuje:

  • zákony a další právní předpisy každý den v aktuálním úplném znění (včetně znění minulého, případně i budoucího),
  • všechny předpisy Sbírky zákonů od roku 1945 až do dnešního dne,
  • judikaturu Nejvyššího soudu i nižších soudů, Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu,
  • kompletní Sbírku mezinárodních smluv a Finanční zpravodaj.