Vzdělání, Dovednosti a Mobilita : Zaměstnání a Trh Práce V České Republice a Evropských Zemích

Autor: Anýžová, Petra; Večerník, Jiří
ISBN: 1121137752
Vydavatel: Karolinum Press , 2019
Plný text: https://zdroje.vse.cz/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=5899554

Publikace hledá odpovědi na některé závažné otázky týkající se českého trhu práce z hlediska vlivu vzdělání, dovedností, sociálního původu a socio psychologických charakteristik na příjem a socioekonomický status zaměstnání jedinců. Práce autorského týmu se zaměřila i na objasnění mzdových rozdílů mezi muži a ženami s různým stupněm dosaženého vzdělání, na změny v postavení pracovníků po ekonomické krizi v době oživení trhu práce, na míru pracovní autonomie v jejich zaměstnání a na vliv kvalifikačního nesouladu na pracovní mobilitu zaměstnanců.

Zobrazit v katalogu

  • Autor: Knihovna VŠE
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: