100 let česko-slovenské koruny

Autor: Vladimír Tomšík a kolektiv
ISBN: 9788073806972
Vydavatel: 2018
Plný text: https://www.levna-knihovna.cz/lib-book/70/1156

Publikace se zabývá historií měnové politiky naší centrální – či dle staršího pojmosloví cedulové – banky, popisuje její institucionální vývoj i bankovky, které v průběhu času emitovala. Pokrývá přitom období od vzniku samostatného československého státu v říjnu 1918 a návazně jeho měny v únoru 1919 až do současnosti. Vzhledem k historickým peripetiím se část popisovaného vývoje týká společného československého státu, část okupovaného protektorátního území a část samostatné České republiky. Pro naši publikaci jsme proto zvolili název 100 let česko-slovenské koruny. Ten má odrazit skutečnost, že původně společná československá měna byla dočasně rozdělena v letech 1939-1945, a poté znovu – již natrvalo – od roku 1993. Od té doby se pak měny obou nástupnických států ubíraly vlastními cestami, česká koruna až do současnosti, slovenská pouze do svého nahrazení jednotnou evropskou měnou v roce 2009.

Zobrazit v katalogu

  • Autor: Knihovna VŠE
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: