Citují se obrázky? Pokud ano, jakým způsobem?

Obrázek je předmětem autorského práva jako každý jiný informační zdroj, tzn. obrázky, stejně i grafy, tabulky apod. A i ty je třeba řádně ocitovat. Pokud citujete obrázky nebo grafy, za názvové údaje do hranaté závorky je třeba uvést, o jaký druh zdroje se jedná, např. [obrázek], [graf]… Pokud je součástí nějakého dokumentu, uvedeme do citace kterého.

např.: OECD. Projections of the number of 25-34 year-olds with tertiary education, 2000-2020 [graf]. In: How is the global talent pool changing? [online]. OECD, 01 May 2012, s. 1 [vid. 2012-11-07]. EducationIndicators in Focus, No. 5. ISSN 2226-7077. Dostupné z: doi: 10.1787/22267077