Citují se obrázky? Pokud ano, jakým způsobem?

Pokud ve své práci využíváte obrázky nebo další grafické materiály (např. grafy, tabulky, infografiky apod.) zpracované někým jiným je třeba i ty řádně citovat. Obrázek je předmětem autorského práva jako každý jiný informační zdroj.

V zásadě máte dvě možnosti, jak daný grafický objekt citovat:

  1. Jedná se o součást většího díla (např. obrázek či graf z knihy/článku) – v tomto případě citujete větší celek a obrázek je citován v podstatě formou přímé citace s uvedením umístění v daném zdrojovém dokumentu.
  2. Citujete přímo daný grafický objekt (typicky např. fotografie, obraz, ilustrace) – do citace přibyde položka, která popisuje typ daného dokumentu.

Více o tom, jak citovat grafické objekty dle citačního stylu APA 7 najdete v sekci Citování údajů z tabulek a grafů zde.

Citace obrázku dle citačního stylu ČSN ISO 690:2011 pak může vypadat například i takto:

OECD. Projections of the number of 25-34 year-olds with tertiary education, 2000-2020 [graf]. In: How is the global talent pool changing? [online]. OECD, 01 May 2012, s. 1 [vid. 2012-11-07]. EducationIndicators in Focus, No. 5. ISSN 2226-7077. Dostupné z: doi: 10.1787/22267077