Co napsat do citace, když chybí v informačním zdroji datum?

Pokud citujete podle citačního stylu APA 7, využijete v citaci zkratku „b.r.“ (znamená bez roku). Více o tom, jak si s daty vydání v případě citačního stylu APA 7 poradit, naleznete zde.

Pokud citujete podle citačního stylu ČSN ISO 690, využijete v citaci zkratku „b.d.“ (znamená bez data). Více o tom, jak si s daty vydání v případě citačního stylu ISO 690 poradit, naleznete zde.