Co to jsou citační styly? Který z nich si vybrat?

Citačních stylů existuje nepřeberné množství. Každý významný nakladatel/vydavatel má svůj vlastní citační styl, který vyžaduje dodržovat po autorech článků. Také pro různé obory existují různé doporučující styly citování. Nejznámějšími celosvětovými styly citování jsou Harvard styl, APA, MLA, AMA, Chicago, Vencouver aj. Styly citování vychází ze tří způsobů, které norma uvádí pro propojení textu s odkazy a seznamem použité literatury (Harvardský styl, Číselné odkazy, Poznámky pod čarou). Hlavním poznatkem je, že podle každé citace musí být použitý informační zdroj jednoznačně dohledatelný. Je na volbě fakulty/katedry, který styl citování bude v pracích vyžadovat. Obecně se doporučuje ČSN ISO 690. Vybraný styl je nutné jednotně použít v celé práci.

Ukázky citací stejného článku v časopise dostupného z databáze podle různých stylů citování:

APA 6.th

Zhu, Y., Wittmann, X., & Mike, W. P. (2012). Institution-based barriers to innovation in SMEs in China. Asia Pacific Journal of Management, 29(4), 1131-1142. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10490-011-9263-7

Harvard

Zhu, Y, Wittmann, X, &Peng, M 2012, ‚Institution-based barriers to innovation in SMEs in China‘, Asia Pacific Journal Of Management, 29, 4, pp. 1131-1142, Business Source Complete, EBSCOhost, viewed 14 November 2012.

Vancouver

Zhu Y, Wittmann X, Peng M. Institution-based barriers to innovation in SMEs in China. Asia Pacific Journal Of Management [serial on the Internet]. (2012, Dec), [cited November 14, 2012]; 29(4): 1131-1142. Available from: Business Source Complete.

Turabian 7th edition

Zhu, Yanmei, XinhuaWittmann, and Mike W. Peng. „Institution-Based Barriers to Innovation in SMEs in China.“ Asia Pacific Journal of Management 29, no. 4 (2012): 1131-42, http://search.proquest.com/docview/1140922040?accountid=17203.

Britské vydání ISO 690

ZHU, Y., WITTMANN, X. and PENG, M.W., 2012. Institution-Based Barriers to Innovation in SMEs in China. Asia Pacific Journal of Management, vol. 29, no. 4, pp. 1131-1142 ProQuestCentral. ISSN 02174561. DOI http://dx.doi.org/10.1007/s10490-011-9263-7.

ČSN ISO 690

ZHU, Yanmei, Xinhua WITTMANN a Mike PENG. Institution-based barriers to innovation in SMEs in China. Asia Pacific Journal of Management [online]. 2012, vol. 29, no. 4, s. 1131-1142 [vid. 2012-11-14]. ISSN 0217-4561. Dostupné z: doi: 10.1007/s10490-011-9263-7. Dostupné také prostřednictvím ProQuestCentral z: http://search.proquest.com/docview/1140922040?accountid=17203