Jak citovat citace citací – tzn. jak citovat text, který byl již jednou citovaný?

Jedná se o způsob přebírání myšlenek z jiného než primárního zdroje. Pokud je to možné, vždy dohledejte primární originální zdroj (článek, knihu, web) a čerpejte přímo z něj. Pokud daný zdroj není možné dohledat nebo není přístupný, lze ve výjimečných případech využít tzv. sekundární citace, musí se ale ctít citační etika. Je důležité zmínit jak autora myšlenky tak i kde byla publikována/zmíněna, a to z toho důvodu, že autor článku určitým způsobem danou myšlenku interpretoval v rámci určitého kontextu.

Podle citačního stylu APA 7 naleznete podklady k tomuto způsobu citování zde v sekci Citace citací.

Dle citačního stylu ČSN ISO 690 můžete postupovat tímto způsobem:

  • Novák (2010, s. 45) zmiňuje, že výsledky výzkumu Pavlíka (2009) jsou značně rozličné, zvláště u….
  • „….značně rozdílné“ (Pavlík 2009 citovaný Novákem 2010, s. 45).
  • ….značně rozdílné“ (Pavlík, 2009 cit. dle Nováka, 2010, s. 45).

V seznamu použité literatury se bude objevovat citace toho informačního zdroje, který jsme měli k dispozici, tedy
NOVÁK, Jiří, 2010…
Nebo také lze více specifikovat:
PAVLÍK, Jan, 2009…. cit. In: NOVÁK, Jiří, 2010…

Používá se u myšlenek, které jsme nikde jinde nenašli, ale opět píšeme celou citaci dokumentu, ze kterého jsme čerpali.

Další informace k této problematice: https://www.akademickaetika.cz/prirucka-pro-studenty/