Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu?

Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem uvedete poznámku s informací o tom, že jde o vlastní zpracování na základě konkrétních dat a citace zdroje dat (citační závorka). V seznamu použité literatury na konci práce standardně uvádíte plný bibliografický záznam zdroje dat.

Více o tom, jak citovat vámi zpracované tabulky a grafy na základě dalšího zdroje dle citačního stylu APA 7 najdete v sekci Citování údajů z tabulek a grafů zde.

Jedná-li se o celé Vaše dílo, např. fotografii, graf na základě Vašeho dotazníkového šetření apod., je vhodné do poznámky pod grafickým objektem uvést, že jde o zpracování na základě vlastních dat.