Jak prodloužím své výpůjčky?

Výpůjčky lze prodlužovat jednotlivě. Pokud máte zobrazen seznam výpůjček, pak přes pořadové číslo lze zobrazit další podrobnosti výpůjčky. Kromě čistě informativních údajů se tam může objevit nabídka prodloužení k té konkrétní výpůjčce.

Možnost prodloužení se nenabídne, je-li to vyloučeno vzhledem ke kategorii knihy (neprodlužuje se kategorie s výpůjční lhůtou na 1 semestr), nebo na danou knihu již čeká jiný uživatel(čili má rezervaci).