Jak prodloužím své výpůjčky?

Výpůjčky si můžete prodloužit

  • sami z on-line katalogu (volba Váš účet, Výpůjčky)
  • osobně u výpůjčního pultu
  • telefonicky – 224 095 581 (Žižkov) nebo 224 094 321 (Jižní Město)
  • e-mailem (prodluz@vse.cz) nejméně 1 den před vypršením výpůjční doby

Krátkodobé výpůjčky mohou být 2x automaticky prodlouženy. Prodloužení proběhne automaticky pouze v případě, že kniha nebude rezervována jiným čtenářem a na uživatelském kontě nebudou evidovány nevrácené knihy s překročenou výpůjční dobou nebo neuhrazené poplatky.

Pokud je dokument rezervovaný jiným čtenářem, nelze výpůjčku prodloužit!

Výpůjčky je možné prodloužit jednotlivě, vybrané nebo všechny najednou. Vždy je nutné sledovat odpověď systému, prodloužení nemusí proběhnout, pokud již výpůjčka měla být vrácena (lze prodloužit nejpozději do data, kdy mělo být vráceno), byl překročen limit počtu prodloužení, na čtenářském kontě je dlužná částka (může být i za vyřízenou rezervaci), na knihu je již zadaná rezervace od jiného čtenáře, …