Jak změním své heslo do knihovního systému?

Hesla jsou spravována Centrem informatiky, přímo v knihovním systému si heslo změnit nemůžete. Pro změnu hesla se přihlaste do Integrovaného studijního informačního systému (https://insis.vse.cz/), informace o postupu při ztrátě/zapomenutí hesla najdete na stránkách Centra informatiky (https://ci.vse.cz/faq/faq-pristupy/).