Jaký je rozdíl mezi přímou citací a parafrází?

„Přímá citace“ je doslovné převzetí textu autora, píšeme v uvozovkách, můžeme doplnit kurzívou – přímá citace musí být odlišena od Vašeho vlastního textu, v práci by nemělo být více než 10 % přímých citacích, doporučuje se kolem 5 % (záleží ale na typu práce, např. recenze, výklad zákona obsahují přímých citací více)

Parafráze je interpretace cizích myšlenek vlastními slovy, vždy citujeme, a to stejně jako u přímých citací. Parafrází se nerozumí, že v dané větě vyměníte pár slov, úroveň parafráze určuje, nakolik jste byli schopni porozumět dané problematice. Parafráze se od Vašeho textu nijak neodlišuje, nicméně by mělo být stylisticky jasné, kde začíná a kde končí (např. delší parafrázi oddělit odstavcem aj.).