Kdy se píše údaj o stranách? A kdy o vydání?

Údaj o celkovém počtu stran se nemusí uvádět, je volitelně uváděným údajem. Avšak citujeme-li část publikace, článek v časopise, příspěvek ve sborníku a jiné, je povinné toto vymezení stran v celé citaci uvést, např. s. 17-25. Co se týče odkazu v textu, je-li k dispozici označení konkrétní použité strany, zapíšeme ji.

Pokud se jedná o první vydání, nemusí se tento údaj do citace zapisovat, jedná-li se však o jakékoliv jiné vydání, je již povinné jej do citace uvést, např. 2. vyd., 3. rev. vyd.