Kolik zaplatím, když…

Veškeré poplatky jsou uvedeny v Ceníku

Nejčastější poplatky:

Poplatek za vyřízenou rezervaci činí 10 Kč. Uživatel je povinen poplatek uhradit i v případě nevyzvednutí rezervované knihy.

Poplatky z prodlení jsou účtovány při překročení výpůjční doby za každý dokument a den

  • „na 1 měsíc“ 3 Kč/1 den
  • „krátkodobá“ 5 Kč/1 den
  • „prezenční“ 50 Kč/1 den
  • nevrácený klíček od skříňky nebo sluchátka 50 Kč/1 den